آهنگ های پیشواز ایرانسل از هوروش بند

آهنگ پیشواز ایرانسل

آهنگ پیشواز هوروش بند

آهنگ های پیشواز بسیار زیبا از “هوروش بند”

آهنگ هـا : یاد تو می افتم ، آخر منو به باد داد ، به کی پز میدی ، عاشقم ، مجنون

.
برای پخش زنده قبل از کد ها عدد ۷۷ و سپس کد را وارد کرده و تماس را بگیرید
فعال سازی با ارسال کد مورد نظر به ۷۵۷۵
.
۵۵۱۱۱۶۶۸   یاد تو می‌افتم  
۵۵۱۱۱۶۶۹   یاد تو می‌افتم۲  
۱۳۱۸۵۱   آخر منو به باد داد
۱۳۱۸۵۲   آخر منو به باد داد۲  
۱۳۱۸۵۳   به کی پز میدی
۱۳۱۸۵۴   به کی پز میدی۲
۱۳۱۹۰۵   عاشقم
۱۳۱۹۰۶   عاشقم۲
۱۳۱۹۰۷   مجنون
۱۳۱۹۰۸   مجنون۲

مطالب مرتبط را ببینید